L’Observatori té com a finalitat analitzar i difondre informació sobre l’evolució dels indicadors relatius a la igualtat entre dones i homes, per millorar la planificació i l’avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere.

Estadístiques recents

14,7%

De les dones amb formació superior està aturada (2021)
3.283,44

Cobren les dones de mitjana anual menys que els homes (2019)
45,8%

Percentatge de dones representants al Parlament de les Illes Balears (2021)
4.505

Número de trucades rebudes al Servei d'Atenció i Acompanyament a Víctimes de Violències Masclistes (2021)
17,22 %

De les persones que cursen un grau de la branca d'Enginyeria i Arquitectura són dones (2018-19)
2,55%

Bretxa de gènere en les taxes d'atur entre dones i homes (2021)

`Arees d'intervenció

icona-1Aicona-1

VIOLÈNCIA MASCLISTA

icona-2Aicona-2

SITUACIÓ LABORAL

icona-3Aicona-3

IMATGE PÚBLICA DE LES DONES

icona-4Aicona-4

PARTICIPACIÓ POLÍTICA

icona-5Aicona-5

PROMOCIÓ
SOCIAL

icona-6Aicona-6

EDUCACIÓ

icona-7Aicona-7

SALUT

icona-8Aicona-8

NORMATIVA

Notícies