Legislació sobre violències masclistes i igualtat efectiva entre dones i homes

 Legislació sobre prostitució, explotació sexual i tràfic

 

 

 

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA:

 

 

 

LEGISLACIÓ NACIONAL:

 
LEGISLACIÓ INTERNACIONAL:
 
 

Legislació sobre dret laboral

 

LEGISLACIÓ NACIONAL:

 

LEGISLACIÓ INTERNACIONAL:

Convenis ratificats per Espanya.

Convenis no ratificats per Espanya.

 

Altres documents d’interès