Promoció social

L’accés de les dones als àmbits d’interrelació social i a la plena ciutadania implica conquerir els drets i espais que els han estat negats al llarg de la història. L’empoderament de les dones, les lluites i conquestes socials, el benestar social, així com la conciliació i la corresponsabilitat en les unitats familiars, són objectius que han de permetre que aquestes gaudeixin amb plenitud de tots els drets socials i cívics.