Situació laboral

La igualtat en l’accés a l’ocupació de dones i homes ha de ser un objectiu prioritari de la nostra societat. Amb aquesta finalitat, s’han de dur a terme polítiques de foment de l’ocupació i de l’activitat empresarial que impulsin la presència de dones en el mercat laboral amb una ocupació de qualitat i que asseguri una vertadera conciliació de la vida laboral, la familiar i la personal.

Enllaços