Violència Masclista

La violència masclista és la que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes pel fet mateix de ser dones.

Es tracta d’una violència contra les dones caracteritzada per la seva prevalença, la gravetat de les conseqüències i que implica una greu vulneració dels drets humans.

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, estableix que la violència masclista inclou:

  •  La violència física.
  • La violència psicològica.
  • La violència econòmica.
  • La violència sexual, els abusos sexuals i les agressions sexuals, que inclouen el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual o qualsevol acte que impedeix a les dones exercir lliurement la sexualitat.
  • La violència simbòlica.
  • El feminicidi.
  • La mutilació genital femenina.  

Memòries del Servei 24 hores-IBDona