Sistema educatiu a les Illes Balears

Sistema educatiu a les Illes Balears


Descàrrega CSV JSON

Estudis a la Universitat de les Illes Balears

Estudis a la Universitat de les Illes Balears


Descàrrega CSV JSON

Educació: Inserció laboral de les persones titulades de FP

Educació: Inserció laboral de les persones titulades de FP


Descàrrega CSV JSON

Accés a estudis segons branca de coneixement. Per sexes

Accés a estudis segons branca de coneixement. Per sexes 2019 - 2020


Descàrrega CSV JSON