Enquesta de pressuposts familiars

Enquesta de pressuposts familiars


Descàrrega CSV JSON

Cobertura social de les dones de

65

anys i més a les Illes Balears

Cobertura social de les dones de 65 anys i més a les Illes Balears 2021 - 2022


Descàrrega CSV JSON

Informes d'avaluació d'impacte de gènere dels projectes normatius emesos per Ibdona

Informes d'avaluació d'impacte de gènere dels projectes normatius emesos per Ibdona (2022)


Descàrrega CSV JSON