Enquesta de pressuposts familiars (2016-2020)


Descàrrega CSV JSON

Cobertura social de les dones de 65 anys i més a les Illes Balears


Descàrrega CSV JSON

Informes d'avaluació d'impacte de gènere dels projectes normatius emesos per Ibdona (2021)


Descàrrega CSV JSON