Enquesta de població activa (EPA)

Enquesta de població activa (EPA)


Descàrrega CSV JSON

Persones aturades, demandants d'ocupació i contractes registrats (SOIB)

Persones aturades, demandants d'ocupació i contractes registrats (SOIB)


Descàrrega CSV JSON

Condicions de treball i relacions laborals

Condicions de treball i relacions laborals


Descàrrega CSV JSON

Enquesta d'estructura salarial

Enquesta d'estructura salarial


Descàrrega CSV JSON

Bretxa salarial de gènere

Bretxa salarial de gènere 2020 - 2021


Descàrrega CSV JSON