Enquesta de població activa (EPA)


Descàrrega CSV JSON

Persones aturades, demandants d'ocupació i contractes registrats (SOIB)


Descàrrega CSV JSON

Condicions de treball i relacions laborals


Descàrrega CSV JSON

Enquesta d'estructura salarial


Descàrrega CSV JSON